CANNABIDIOL

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE O CBD

Medzi verejnosťou i dnes prevláda skreslený pohľad na konope a názor, že všetky látky spojené s touto kontroverznou rastlinkou sú nejakou formou drogy, ktorá má na ľudské telo omamné účinky a spôsobuje závislosť. Avšak mnohé vedecké štúdie dokazujú, že listy konope obsahujú približne 100 biologicky aktívnych látok, pričom len niektoré z nich majú na ľudský organizmus psychoaktívne účinky, ako THC. Ostatné látky obsiahnuté v konope nemajú na ľudskú psychiku žiaden negatívny omamný vplyvPráve naopak, pri liečbe mnohých známych ochorení sa ukázali ich pozitívne účinky. Jedna z týchto látok je práve kanabidiol, teda CBD.

CBD pomáha pri zmiernení bolestí a symptómov epilepsie, pri rakovine, Alzheimerovej chorobe, či mnohých ďalších ochoreniach. Vďaka týmto pozitívnym účinkom je kanabidiol už dlhšiu dobu schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO a Európskym parlamentom… takže… dajsiCBD  😉

CBD

HISTÓRIA

Cannabis Sativa, alebo aj konopa siata

sprevádza ľudí už po tisícročia, dokonca sa priemyselne využívala aj na liečbu najrôznejších chorôb. Dôkazy zhromaždené z významných starodávnych miest odhalili, že rastlina bola dôležitá a dokonca posvätná v mnohých spoločnostiach vrátane starovekého Egypta, starej Číny a starej Indie.

Osudy ľudí sú odnepamäti späté s rastlinou, ktorá človeku poskytovala nielen bohatý a výživný zdroj potravy, ale zároveň slúžila ako surovina pre textilný priemysel, či ako stavebný materiál. 

Naši predkovia už v dávnej minulosti poznali výživné a liečivé  účinky konopy siatej, jej koreňov, semien i listov. Používali ich na výrobu blahodarného konopného oleja, obkladanie a hojenie rán, tlmenie horúčky,…

Po dlhoročnej popularite tejto rastliny však začiatkom 20. storočia západný svet vstúpil do éry zákazu – a to sa rýchlo rozšírilo do celého sveta a drasticky zmenilo vnímanie tejto kedysi dôležitej rastliny. Konope bolo tiež prísne kontrolované a v niektorých prípadoch dokonca aj zakázané. Tento zákaz bohužiaľ v minulosti zabránil lekárskym a vedeckým výskumom, čo zanechalo veľkú medzeru v našich znalostiach o konopnej rastline a o tom, ako ju možno použiť v náš prospech.

Po takmer storočí prísneho zákazu však prichádza nová revolúcia  

vo svete kanabisu. Ľudia sa opäť tešia z rastliny konope, z jej liečivých vlastností a postupom času jednotlivé svetové veľmoci a ďalšie krajiny po celom svete začínajú liberalizovať svoju politiku kontroly.

Kanabidiol je už dlhšiu dobu schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO a Európskym parlamentom. Napriek tomu, že CBD nemá psychoaktívne účinky a v okolitých štátoch je legálne, Slovenská republika bola dlhodobo jediným členským štátom Európskej únie, ktorý má kanabidiol(CBD) stále na zozname omamných a psychotropných látok.

Avšak novela zákona od 1.mája 2021 vyraďuje CBD zo zoznamu nebezpečných a psychotropných látok a otvára tak dvere k výživovým doplnkom s obsahom CBD, ktoré sú v zahraničí populárne nielen medzi mladými ľuďmi. 

Kanabidiol (CBD) je stále predmetom skúmania, ale istotou vieme, že napomáha pri liečbe úzkosti, depresie, pri liečbe rakoviny (chemoterapia), ba dokonca podľa nedávno medializovaných informácií by mohlo CBD zmierňovať príznaky spojené so zápalom pľúc kvôli ochoreniu COVID-19.

CBD

VZOSTUP CBD

CBD je druhým najrozšírenejším a najznámejším kanabinoidom produkovaným z Cannabis Sativa. Vedci zistili, že táto zlúčenina má sľubný liečivý potenciál, keďže je protizápalová a pomáha znižovať frekvenciu a závažnosť záchvatov pri epilepsii rezistentnej na liečbu.

Kanabidiol – známy skôr pod skráteným názvom CBD – bol objavený a izolovaný v 40. rokoch 20. storočia. Napriek zisteniu, že kanabidiol nemá psychogénne účinky a nevyvoláva závislosť, dlhoročný trvalý zákaz znamenal, že výskum okolo tejto zlúčeniny zostal obmedzený a informácie, ktoré o rastline a jej účinkoch na organizmus dnes máme, nie sú dostačujúce.

V roku 1980 bol objavený potenciál CBD ako antikonvulzívnej liečby. Antikonvulzívne vlastnosti kanabisu boli spoločnosti skutočne známe už pred tisíckami rokov, zabudnuté a opakovane objavované.

CBD

Ako sa získa CBD

Konopa siata (Cannabis Sativa L.) z čeľade rastlín konopovitých (Cannabaceae), do ktorej patrí napríklad aj chmeľ, je jednoročná, dvojdomá, priadna a olejodarná rastlina s rozkonárenou byľou. Má charakteristické chlpaté listy veľkosti dlane, ktoré sú rozdelené do piatich až siedmich separátnych lístkov.

CBD sa extrahuje z rastliny konope, aby sa vytvorili CBD oleje. Existuje na to viacero metód, avšak za najčistejší spôsob extrakcie (takto sa vyrábajú i výrobky z našej ponuky) sa považuje extrakcia CO2. Hoci ide o drahšiu metóduje mimoriadne efektívna, keďže po extrakcii nezostane žiaden zbytok, tým pádom zachováva čistotu CBD a zároveň nekontaminuje koncovú látku.

Je to ten najkvalitnejší spôsob, ako extrahovať CBD.

CBD

Slovensko a CBD

Novelu zákona, ktorú 18.marca 2021 odsúhlasili poslanci NRSR, od 1.mája 2021 vyraďuje CBD zo zoznamu nebezpečných a psychotropných látok, a rovnako otvára dvere k doplnkom výživy s obsahom CBD, ktoré sú v zahraničí populárne nielen medzi mladými ľuďmi. Hoci sú účinky CBD stále predmetom skúmania, javia sa ako efektívne pri liečbe úzkostí, depresií, ale aj pri liečbe rakoviny (chemoterapiou). Podľa nedávno medializovaných informácií by CBD mohlo zmierňovať príznaky spojené so zápalom pľúc kvôli COVID-19.

Návrh predložilo Ministerstvo zdravotníctva. Svoj zámer vysvetlilo tým, že táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovensko je jediným členským štátom Európskej Únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.

Avšak v nadväznosti na vyššie uvedené si dovoľujeme informovať, že ani v prípade, že CBD bude vyradený z tohto zoznamu psychotropných látok, nebude zatiaľ možné jeho použitie v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm# so statusom, že ide o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách (ďalej len “nariadenie (EÚ) 2015/2283”). Podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Európska komisia do 31. 12. 2017 zriadi a aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci EÚ (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2470 z 20.decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2015/2283 v platnom znení). Na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také, alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. V únijnom zozname nových potravín nie je v súčasnosti uvedený cannabidiol

 

(CBD) ako povolená nová potravina v EÚ.

Takže napriek všetkým pozitívnym účinkom canbidiolov je potrebné čakať; čakať na pomalý a byrokratický systém schvaľovania a zaradenia Európskeho parlamentu do “Novel food” katalógu.

Veríme, že sa v Európskom parlamente rozhodnú rýchlo, a hlavne správne. Tieto produkty z konope v podobe výťažkov a macerátov a iných výluhov používali už naše babičky a v súčasnosti využívajú prírodné výťažky z konope v podobe potravinových doplnkov spotrebitelia v rôznom veku pre regeneráciu, prevenciu vzniku rôznych ťažkostí. Čo je najlepšie, neraz takto predchádzajú nutnosti užívania komerčne využívaných liekov. Bezpečnosť obsiahnutých látok aj ich blahodarný vplyv na organizmus sú preukázané radom svetových štúdií vrátane referenčnej dennej dávky príjmu stanovenej Európskou asociáciou pre bezpečnosť potravín.

„Takže neváhaj a dajsiCBD.sk 😉